Urban gruvdrift

Urban gruvdrift (urban mining) handlar om att återvinna metaller. Ett föregångsland är Japan som är råvarufattigt. I Sverige har diskussionen ofta handlat kring att leta fram förråd och gamla soptippar och ”elektroniska gravplatser”.

Det nationella institutet för materialvetenskap i Japan har räknat fram mängden metaller som har ackumulerats i Japan hittills som kan återvinnas för användning i framtiden. Enligt dessa beräkningar kan Japans urbana minor av många metaller överstiger 10% av världens reserver. Guld, (ca 6 800 ton), silver (60 000 ton) , indium (61%), tenn (11%) och tantal (10%). Många andra metaller, inklusive platina finns det stora fyndigheter av. Studien presenterades på Recycling Society Regional Symposium (RISTEX). Källa