Metallskrot, metallåtervinning och metallmarknaden

Metallskrot omfattar metaller som det finns en andrahandsmarknad för och som du kan få betalt för. Industrimetaller och metallskrot omfattar de flesta typer av metaller såsom:

 • Koppar: när du säljer koppar till metallskrotar så fick du i april 2013 mellan 33-38 kr/kilo.
 • Järn
 • Aluminium
 • Bly
 • Mässing
 • Aluminium

Priset för metallskrot följer världsmarknadspriset som sätts på de olika råvarubörserna.

Olika metallföremål

Det går även att dela in metallskrotet och elektroniskt avfall efter användning exempelvis

 • Kabelskrot
 • Maskinskrot
 • Metallförpackningar
 • Katalysator
 • Transformatorer
 • Rostfritt skrot
 • Vitvaror
 • Blandskrot
 • Bilskrot
 • Tyngre fordon som lastbilar och traktorer

metallskrot

Gamla verktyg och maskiner såsom gräsklippare går att sälja som metallskrot

Priserna kan variera och en del metallåtervinningsföretag har även begränsningar så att du måste nå upp till en viss nivå kilon som du levererar.

Vitvaror

Vitvaror kan innehålla PCB och andra miljöfarliga ämnen som måste tas bort innan de tuggas ihop.

Bättre för miljön med återvinning av metallskrot

När man återvinner metaller bidrar man även positivt till miljön eftersom det är mycket resurskrävande att bryta olika typer av mineraler från gruvor. Att återvinna är smartare och mindre resurskrävande. 2007 återvann vi i Sverige 35 300 ton där 67% var metallförpackningar.

Samtidigt är det ett problem att mycket metallskrot olagligt exporteras till bland annat västafrika. Enligt en artikel i Dagens Nyheter 8:e maj 2012 har det under de tre senaste ett 60-tal svenska transporter med nästan 900 ton avfallsklassat innehåll stoppats från export. Ofta har det handlat om 12 meters containrar som varit fyllda med bildelar och kylskåp etc.

metallskrot
Att återvinna metallskrot till konst!
Det finns mängder av sätt som metallskrot kan återvinnas. En av mina favoriter är hur skulptören John Lopez använder metallskrot för att göra stora konstverk.

Missa inte den här sidan!

Momsfusk och metallstölder i metallskrotsbranschen

Det har varit mycket vanligt med momsfusk i samband med metallskrot och i en lagrådsremiss från 2012 föreslås att omvänd skattskyldighet ska gälla vid metallhandeln. Omvänd skattskyldighet innebär att köparen, och inte säljaren, är skyldig att redovisa och betala momsen.

Kalla Fakta hade ett reportage i april 2013 om metallhandeln i Sverige där de undersökte kopparstölderna. Tyvärr förekommer det mycket förstörelse på kopparledningar det förekommer att mindre nogräknade metallskrotsföretag köper in koppar samtidigt som de är medvetna om att det troligtvis är stöldgods. Branschföreningen har satt upp regler exempelvis att det inte ska förekomma kontantbetalningar inom branschen vilket inte följdes.